09:19|یکشنبه, آذر 09 ,1399
جدید ترین خبر:

تخت سلیمان تکاب

1399/08/08 10:48 تخت سلیمان یکی از آثار تاریخی آذربایجان غربی محسوب می شود که ثبت جهانی شده است و در 45 کیلومتری شمال شرقی شهر تکاب قرار گرفته است.

جدیدترین ها

تخت سلیمان تکاب

کیانوش خربزه کار- 1399/08/08

انباشت سیب در کنار جاده ها / ارومیه

کیانوش خربزه کار- 1399/07/22

خشک شدن برخی درختان جاده چی چست

کیانوش خربزه کار- 1399/06/30

وضعیت اسفناک جاده ارومیه به تبریز

کیانوش خربزه کار- 1399/06/29

بازار ماهی فروشان ارومیه

کیانوش خربزه کار- 1399/06/26

چاقوسازان ارومیه

کیانوش خربزه کار- 1399/06/22

حال و هوای محروم / ارومیه

کیانوش خربزه کار- 1399/06/10

بارش شدید باران در ارومیه

کیانوش خربزه کار- 1399/06/02