04:47|یکشنبه, فروردین 10 ,1399
صادق

ترکیدگی لوله آب در حکیم نظامی

به مسئولین شرکت آب وفاضلاب شهر ارومیه اطلاع بدهید در خیابان حکیم نظامی۷ روز است که لوله آب ترکیده شده و با این کمبودها، آب به هدر می رود.