11:44|شنبه, خرداد 05 ,1403
ارسال کننده : فرانک آقایی واثق
نهاد مربوطه : قوه قضاییه آقای دکترمحدث دبیرکل قوه قضاییه
تاریخ انتشار: 01 فروردین 1399 - 23:55
کد خبر: 78
درحال پیگیری // حمایت ها : 95 نفر

حق لگدکوب قدرت

حق لگدکوب قدرت

پرونده اینجانب که توسط ریاست محترم قوه قضایی کل کشوربه جریان افتاده بودمتاسفانه قاضی محترم بانادیده گرفتن تمام مدارک قانونی بنده به استناد شهودی که ذینفع درپرونده بودند رای منع تعقیب صادر نمودند درمراجعه به ریاست دادگستری تبریز که خواهان اجرای دستورارسالی ازدبیرخانه تهران بودم گفتند ازاین دستورات زیادفرستاده میشودواجازه نمیدهند شخصی عادی مثل من ازشورا مطالبه اموالش رابکند

نظر دهید

لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید