20:08|دوشنبه, تیر 06 ,1401
تاریخ انتشار: 16 تیر 1400 - 10:25
کد خبر: 16583
یادداشت:

افزایش کودک همسری زیر سایه فقر

ازدواج کودکان یا کودک‌همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که که در آن فرد پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود؛ حداقل سن ازدواج تعیین شده در قانون در بسیاری از حوزه‌های قضایی ۱۸ سال است، خصوصاً در مورد دختران و حتی بعضاً قرار داشتن در ۱۸ سالگی نیز شامل قانون مذکور می‌شود.
افزایش کودک همسری زیر سایه فقر

سرویس اجتماعی باریش نیوز، در واقع،کودک همسری یکی از مهم ترین آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود  که بنا به عقیده بسیاری از روانشناسان به نوعی کودک آزاری نیز محسوب می شود.

کودک همسری روایت زندگی کودکانی است که در سنین پایین، محکوم به پذیرش نقش جدیدی در زندگی می‌شوند، نقشی که گاهی انتخاب خودشان نبوده است.والدین را باید نسبت به تبعات منفی کودک همسری آگاه کردعضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، کودک‌همسری را برخلاف حقوق کودک دانست.

ازدواج کودکان در سنین پایین با آسیب های اجتماعی جدی همراه است، چرا که در این نوع ازدواج فرصت زندگی از کودک گرفته می شود که این خود مشکلات عدیده ای را برای کودک، جامعه و خانواده به دنبال خواهد داشت.

در این میان یکی از دلایل اصلی ازدواج کودکان در سنین پایین را می‌توان در نامناسب بودن شرایط اقتصادی افراد جست وجو کرد، چرا که در بسیاری از موارد ازدواج در سنین پایین تنها به‌دلیل شرایط نامناسب اقتصادی خانواده صورت می گیرد، تا جایی که حتی در برخی از موارد خانواده ها کودک را در ازای بدهی که دارند، به عقد طلبکار خود در می آورند تا از این طریق هم بدهی خود را تسویه کرده باشند و هم اینکه به‌دلیل شرایط نامناسب اقتصادی افراد تحت سرپرست خود را کاهش دهند.

در این میان بسیاری نیز بدسرپرستی کودکان را نیز می توان در زمره دیگر دلایل رواج پدیده کودک همسری عنوان کرد، چرا که طبق آمار موجود بسیاری از افراد تنها به‌دلیل اعتیاد والدین یا نداشتن سرپرست و بد سرپرست دختران مجبور به ازدواج در سنین پایین می کنند تا از این طریق هم سرپرستی برای کودک انتخاب کرده باشند و هم اینکه از انجام مخارج کودک شانه خالی کنند


در بسیاری از مناطق محروم به دلیل درگیری با فقر و با انگیزه كاهش یك نان خور، تن به ازدواج های زودهنگام داده می شود. در مواردی، خانواده های كم درآمد، حاضر می شوند به نام ازدواج در واقع دختر بچه هایشان را عملا به فروش برسانند.هنوز هم بخشی از این دیدگاه ها در جامعه ما با قوت و قدرت عمل می كند و تغییر این دیدگاه ها نیاز به اقدامی اساسی دارد.

سخن آخر اینکه، افزایش پدیده کودک همسری در کشور می تواند چهره نامناسبی از کشور را در سطح بین المللی نشان دهد. بنابر این این لنتظار می رود، مسئولان ذیربط با فرهنگ سازی، آموزش صحیح و آگاه کردن افراد از عواقب اینگونه ازدواج ها مانع از انجام آن شوند.
 

نظر دهید

لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید