22:47|یکشنبه, مرداد 10 ,1400
تاریخ انتشار: 26 آبان 1399 - 13:09
کد خبر: 15325
یادداشت:

زندگی در تبعیض؛ مسئله ای تکراری در جامعه

تبعیض اجتماعی باتوجه به وضعیت اقتصادی که در جامعه رواج دارد بین آحاد مردم آذربایجان غربی دیده می‌شود و باعث جلوگیری از پیشرفت جامعه می‌شود.
زندگی در تبعیض؛ مسئله ای تکراری در جامعه

سرویس اجتماعی باریش نیوز، امروز باتوجه به شرایط اقتصادی، عده ای هستند که در فقر کامل به سر می‌برند و به زور صبح خود ر ا به شب می‌رسانند و توان گذران معیشت خود را ندارند، از طرفی هم عده ای هستند که پول برای آنها تفاوتی ندارد و هیچ دغدغه ای برای تهیه نان شب خود ندارند..
متاسفانه تبعیض اجتماعی یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی است که می‌تواند باعث نابودی و عدم پیشرفت در جامعه شود.
وقتی از عدالت اجتماعی صحبت می‌کنیم بیشتر مردم تصویر فقر را در ذهن خود می‌آورند. مردی که بنز سوار می‌شود و کودکی از گرسنگی به خود می‌پیچد، اولین تصویر ذهنی افراد از فقدان عدالت اجتماعی است.
به‌دنیا آمدن در منطقه محروم، در خانواده فقیر یا در جامعه‌ای که پذیرای افراد بی بضاعت نیست باعث می‌شود که فرد از عدالت اجتماعی محروم شود.
با گذر از خیابان ها و مناطق بالا شهری شاهد خانه های اعیانی و ماشین های چند میلیاردی خواهیم بود در مقابل اگر به مناطق پایین شهر برویم کاملا ضد این موضوع را مشاهده می‌کنیم، خواهیم دید که مردم آنجا در فقر کامل به سر می‌برند و محتاج یک تکه نان برای زنده ماندن هستند.
این تبعیض و تفاوت در ذهن گنجانده نمی‌شود در اماکن عمومی به صراحت می‌توان برخورد ناشایست عموم بین کسی که لباس آنچنانی به تن ندارد و کسی که  وضع خوبی دارد مشاهده شود.
این تبعیضات و تفاوت ها باعث دلسردی عده از مردم و به رخ نشان دادن عده ای دیگر می‌شود انتظار می‌رود مردم و مسئولین نحوه دید و برخوردشان را با قشر فقیر و ناتوان جامعه تغییر دهند تا بلکه بتوان از این طریق رویای پیشرفت جامعه را با برداشتن این تبعیضات به تحقق رساند.

 

نظر دهید

لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید