04:36|سه شنبه, فروردین 19 ,1399
تاریخ انتشار: 16 مرداد 1398 - 08:12
کد خبر: 12629
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه در گفت‌وگو با باریش:

حمل و نقل اولویت اجرایی شدن شهر هوشمند است

در شرایط فعلی بیشترین ارتباط شهرداری با شهر هوشمند در حوزه حمل و نقل هوشمند استو از این رو بیش از 60 درصد از حمل و نقل هوشمند به شهرداری مرتبط می‌شود.
 حمل و نقل اولویت اجرایی شدن شهر هوشمند است

صادق حسین دوستی، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه در گفت‌وگو با سرویس اجتماعی باریش نیوز در مورد طرح شهر هوشمند در ارومیه اظهار کرد: از زمانی که امکانات در شهرها برای زیستن متمرکز و ایجاد شد سیل عظیمی از جمعیت از روستاها به شهرها مهاجرت کردند.
وی افزود: این وضعیت به گونه‌ای است که در حال حاضر 70 درصد از جمعیت شهرها و 30 درصد از آن در روستاها زندگی می‌کنند که این آمار خوشایندی نیست اما فرایند روستانشینی و برگشت در شرایط فعلی به جهت اینکه امکانات در روستاها در حال توسعه است شکل پیدا کرده است.
دوستی اضافه کرد: تمرکز بیش از حد جمعیت در شهرها و وجود منابع محدود برای زندگی شهرنشینی مدیران شهری را ملزم به این کرد که روش اداره شهر را به صورت هوشمند انجام دهند.
وی گفت: هدف استفاده از روش هوشمند در مدیریت شهری این است که منابع محدود شهری به صورت تجدید پذیردر جهت ارتقاء رفاه و معیشت مردم هزینه شود.
این مسئول افزود: شهر هوشمند شهری است که در آن مردم در تصمیم‌گیری شهر نقش داشته باشد همچنین منابع به نحوی هزینه و صرف می‌شود که قابل تجدید باشد و این منابع در جهت ارتقاء رفاه مردم هزینه شود هر چیزی که در این چارچوب قرار گیرد یکی از تصمیمات هوشمند آن شهر است.
وی با اشاره به اینکه در کنار شهر هوشمند شهر الکترونیک مطرح است تصریح کرد: شهر هوشمند الزاما الکترونیکی نیست اما الکترونیکی بودن یکی از ویژگی‌های شهر هوشمند است به دلیل اینکه برخی اقدامات وجود دارد که غیر الکترونیکی است اما در جهت شهر هوشمند تعریف شده است.        
وی به محورهای شهر هوشمند اشاره و گفت: شهر هوشمند با 6 محور دولت هوشمند، شهروند هوشمند، حمل‌ونقل هوشمند، اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند و سلامتی هوشمند تعریف شده است.
دوستی ادامه داد: در شرایط فعلی بیشترین ارتباط شهرداری با شهر هوشمند در حوزه حمل و نقل هوشمند است که بیش از 60 درصد از حمل و نقل هوشمند به شهرداری مرتبط است.
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه در پایان گفت: یکی از ظرفیت‌های شهر هوشمند ارتباط دستگاه‌های مختلف با یکدیگر در جهت تبادل اطلاعات است.

نظر دهید

لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید