20:43|شنبه, تیر 04 ,1401
شروع عملیات اجرایی پروژه شمس تبریزی خوی
گسترش امواج بارشی در سطح آذربایجان‌غربی
رفع مشکلات دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود
افزايش نظارت بر ناوگان تاکسیرانی کلانشهر ارومیه
تسطیح و رگلاژ ۱۵۰ کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان سلماس در سال جاری
دیدار مردمی مدیركل میراث فرهنگی آذربایجان‌غربی
نوشین شهر ارومیه؛ محروم از هر گونه امکانات شهری
تکمیل پروژه پارک سلامت (ساغلیق) ارومیه؛ همچنان در لیست انتظار توجه مسئولان
تداوم پدیده گرد و غبار و وزش باد تا پایان هفته جاری در آذربایجان‌غربی
آغاز مطالعه و اجرای شش پروژه جدید ابنیه فنی و پل در محورهای ارتباطی استان
حضور هنرمندان موسیقی در تخت سلیمان تكاب
اهمیت نگهداری و مراقبت از دندان‌های شیری
عملیات سم‌پاشی درختان معابر و پارک‌های شهری ادامه دارد
نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی هوشمند می‌شود
ساماندهی وانت‌بارهای میوه فروش؛ اصلی فراموش‌شده در کلانشهر ارومیه
توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی آذربایجان‌غربی؛ چشم انتظار توجه مسئولان
بررسی ناراحتی‌های قلبی + آزمایش CK MB
آنچه بایستی در رابطه با سندرم تونل کارپال بدانید؟
استرداد ۱۸ مجموعه آثار تاریخی سرقتی ایران
حضور هنرمندان موسیقی در تخت سلیمان تكاب
تکمیل پروژه پارک سلامت (ساغلیق) ارومیه؛ همچنان در لیست انتظار توجه مسئولان
بررسی ناراحتی‌های قلبی + آزمایش CK MB
توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی آذربایجان‌غربی؛ چشم انتظار توجه مسئولان
نوشین شهر ارومیه؛ محروم از هر گونه امکانات شهری
آنچه بایستی در رابطه با سندرم تونل کارپال بدانید؟
ناوگان حمل بار سبک در آذربایجان‌غربی ساماندهی می‌شود
تداوم پدیده گرد و غبار و وزش باد تا پایان هفته جاری در آذربایجان‌غربی
ساماندهی وانت‌بارهای میوه فروش؛ اصلی فراموش‌شده در کلانشهر ارومیه
گسترش امواج بارشی در سطح آذربایجان‌غربی
افزايش نظارت بر ناوگان تاکسیرانی کلانشهر ارومیه
دیدار مردمی مدیركل میراث فرهنگی آذربایجان‌غربی
آغاز مطالعه و اجرای شش پروژه جدید ابنیه فنی و پل در محورهای ارتباطی استان
اهمیت نگهداری و مراقبت از دندان‌های شیری
نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی هوشمند می‌شود
عملیات سم‌پاشی درختان معابر و پارک‌های شهری ادامه دارد
استرداد ۱۸ مجموعه آثار تاریخی سرقتی ایران
تسطیح و رگلاژ ۱۵۰ کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان سلماس در سال جاری
شروع عملیات اجرایی پروژه شمس تبریزی خوی
رفع مشکلات دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ناوگان حمل بار سبک در آذربایجان‌غربی ساماندهی می‌شود
استرداد ۱۸ مجموعه آثار تاریخی سرقتی ایران
آنچه بایستی در رابطه با سندرم تونل کارپال بدانید؟
بررسی ناراحتی‌های قلبی + آزمایش CK MB
توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی آذربایجان‌غربی؛ چشم انتظار توجه مسئولان
ساماندهی وانت‌بارهای میوه فروش؛ اصلی فراموش‌شده در کلانشهر ارومیه
نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی هوشمند می‌شود
عملیات سم‌پاشی درختان معابر و پارک‌های شهری ادامه دارد
اهمیت نگهداری و مراقبت از دندان‌های شیری
حضور هنرمندان موسیقی در تخت سلیمان تكاب
آغاز مطالعه و اجرای شش پروژه جدید ابنیه فنی و پل در محورهای ارتباطی استان
تداوم پدیده گرد و غبار و وزش باد تا پایان هفته جاری در آذربایجان‌غربی
تکمیل پروژه پارک سلامت (ساغلیق) ارومیه؛ همچنان در لیست انتظار توجه مسئولان
نوشین شهر ارومیه؛ محروم از هر گونه امکانات شهری
دیدار مردمی مدیركل میراث فرهنگی آذربایجان‌غربی
تسطیح و رگلاژ ۱۵۰ کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان سلماس در سال جاری
افزايش نظارت بر ناوگان تاکسیرانی کلانشهر ارومیه
تگدی گری در ارومیه باید مدیریت شود
رفع مشکلات دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
گسترش امواج بارشی در سطح آذربایجان‌غربی