سودهای بانکی نقش اساسی در اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران را دارند بطوریکه بسیاری از افراد به دلیل رکود بازارهای معاملاتی در کشور پول و سرمایه خود را جهت دریافت سود به بانک های می سپارند.


به گزارش سرویس اقتصادی باریش نیوز؛ سودهای بانکی نقش اساسی در اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران را دارند بطوریکه بسیاری از افراد به دلیل رکود بازارهای معاملاتی در کشور پول و سرمایه خود را جهت دریافت سود به بانک های می سپارند.

این اقدام موجب رکودی چشمگیر در بازار معاملاتی می شود؛ اگر این پول ها از بانک ها خارج شده و به بازار وارد شوند قطعا موجب چرخیدن چرخ اقتصادی کشور خواهد شد که در این رابطه نیز طی مصوباتی که اخیرا تصویب و اجرا شده کاهش سودهای بانکی است که با هدف کاهش سرمایه مردم در بانک ها و ورود آن به بازار شکل گرفته است.

سودهای بانکی در سالیان گذشته از 24 درصد به 15 درصد کاهش یافته است تا بلکه رونقی در بازارهای معاملاتی کشور ایجاد شده و تغییراتی حاصل شود. بازار مسکن، ماشین و زمین همگی در حال حاضر با رکود مواجه هستند که بخش مهم خروج از این رکود منوط به خروج سرمایه های مردم از بانک ها است.

اگر چنین اتفاقی رخ بدهد قطعا تاثیر بسیار زیادی در چرخه اقتصادی کشور رخ می دهد؛ در این میان انتقادی بر بانک ها نیز وجود دارد مبنی بر اینکه می توانند با اجرای شرایط و تسهیلاتی بهتر و با اعطای وام به مردم راه را برای ایجاد گردش مالی در سیستم اقتصادی کشور باز کنند.

درست است که باید بانک ها با قبول پول و سرمایه مردم به آن ها سود پرداخت کند ولی در سوی مقابل نیز باید وام هایی با درصد کمتر را به مردم ارائه دهد تا مردم نیز با استفاده از این فرصت با ورود به بازار اقتصادی موجب ایجاد رونق اقتصادی کشور و همچنین وجود نقدینگی زیاد در مردم شوند.

گزارش از: عرفان میرابی