با گسترش زندگی های امروزی و پیشرفت هایی که بشر بدان دست یافته سبب گشته که تکنولوژی نیز با سرعت وارد زندگی انسان ها شود،وهمین حضور تکنولوژی خود مشکلاتی را ایجاد کرده است.  


با گسترش زندگی های امروزی و پیشرفت هایی که بشر بدان دست یافته سبب گشته که تکنولوژی نیز با سرعت وارد زندگی انسان ها شود،وهمین حضور تکنولوژی خود مشکلاتی را ایجاد کرده است.
هرابزار علمی اگر در چارچوب صحیح مدیریت شود می تواند مفید باشد ولی گاهی برخی از این چارچوب خارج شده و دچار مشکلاتی از سوی تکنولوژی می گردند.


در میان تکنولوژی های امروزی آنچه بسیار جلب توجه می کند حضور تلفن های هوشمند وتبلت در میان کودکان و نوجوانان می باشد، برطبق آمار استفاده از موبایل و تبلت نسبت به دهه پیش سه برابر افزایش یافته است،استفاده خارج از چارچوب کودکان از موبایل و تبلت سبب مانع از خلاقیت کودک می گردد زیرا عادت به بازی حساسیت چشم و واکنش مغز را بسیار کم می کند،هم چنین تلفن و تبلت در میان کودکان باعث اختلال خوابشان می گردد و خود این کم خوابی هوش، خلاقیت و شادابی را از کودک می گیرد.

در امر آموزشی نیز توانایی یادگیری را ازبین برده و باعث کاهش کیفیت تحصیلی دانش آموزان می گردد، گذشته از اینها افسردگی و چاقی را هم برای کودکان به دنبال دارد.
امید است که خانواده ها با توجه به اینکه اجتناب از تکنولوژی امری محال و غیر ممکن است باید تلاش کنند که کودکان در چارچوب صحیح از مزایای تکنولوژی بهره ببرند واز خطرات وضررات آن به دور باشند.