با همکاری اهالی وکسبه بازار نصب کرکره ها براساس جمیع قوانین ومقررات مرمت وبازسازی انجام گرفته و اکنون در مراحل پایانی است.


جلیل جباری مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در گفت وگو با سرویس فرهنگی باریش نیوز، در خصوص مرمت بازار خوی اظهار کرد: با توجه به جدیت اداره کل صنایع دستی و گردشگری در مرمت و رعایت اصول فنی وزیبا شناختی و بر خورد قاطع با متخلفین از دو ماه پیش اقدام به بازسازی ونصب کرکره ها با رعایت ضوابط در بازار خوی آغاز شده است.
جباری درباره علت بازسازی بازار خوی گفت: بازسازی بازار در راستای بحث استحکام بخشی و حفاظت از بازار به عنوان یک میراث فرهنگی است.


جباری در خصوص هزینه صرف شده برای مرمت وبازساری بازار خوی گفت: ۲۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شده است؛ در طی این بازسازی افرادی که سعی در تخلف از قوانین ومقررات داشتند برخورد گردید.
وی گفت: با همکاری اهالی وکسبه بازار نصب کرکره ها براساس جمیع قوانین ومقررات مرمت وبازسازی انجام گرفته و اکنون در مراحل پایانی است.


مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری آذربایجان غربی در پایان افزود:از تمامی اهل بازار وکسبه که در امر مرمت بازار خوی نهایت همکاری را با اداره کل میراث فرهنگی داشته اند تشکر وقدر دانی می کنم.