شهربازی ارومیه به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد وصرف هزینه برای آن امری گزاف وبیهوده است وبهتر بود چنین هزینه هایی صرف ایجاد درآمد پایدار وحل مشکلات شهر می شد


مرتضی پیری عضو شورای شهر ارومیه در گفت و گو با سرویس اجتماعی باریش نیوز، در خصوص شهربازی ارومیه اظهار کرد: در خصوص ایجاد شهربازی در دهکده ساحلی چی چست انتقاد دارم، زیرا در حقیقت دهکده ساحلی به دلیل شرایط دریاچه ارومیه که از بین رفته است دیگر نمیتواند نام دهکده ساحلی را یدک بکشد.
وی در ادامه گفت: شهربازی احداث شده در چی چست هیچ جذابیتی برای مردم ندارد تا بتواند مردم را به سوی خود جلب نماید و در نهایت امری بیهوده خواهد بود.


پیری در خصوص بودجه اختصاص داده شده برای شهربازی گفت: طبق اعلام سازمان های زیر مجموعه شهرداری برای ایجاد زیر ساخت های لازم برای شهربازی ۴۰ میلیارد تومان شهربازی اختصاص داده شده است که اگر مکان شهربازی در محل دیگری بود می توانست نتیجه بهتر وموثرتری داشته باشد.


پیری در خصوص تجهیزات شهربازی گفت: برای خرید دستگاه ها و تجهیزات با یک شرکت ایتالیایی قرار داد بسته شده است.از طرفی این تجهیزات دست دوم هستند ولی شخصی که خود را مطلع از قوانین گمرکی می داند ادعا کرده که گمرک اجازه ورود تجهیزات دست دوم را نمی دهد در جواب این شخص باید گفت اگر این چنین بود در دوره چهارم شورای شهر نردبان ۵۲ متری دست دوم برای آتش نشانی چگونه از گمرک ورود کرده بود؟؟
پیری در پایان گفت: شهربازی ارومیه به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد وصرف هزینه برای آن امری گزاف وبیهوده است و بهتر بود چنین هزینه هایی صرف ایجاد درآمد پایدار و حل مشکلات شهر می شد.