انتظار می رود مسئولین تامین اجتماعی با صرف وقت و سرکشی به مراکز خود، مشکلات مردم را لمس کرده و کمبودها را مشاهده کنند تا چاره اندیشی نیز در این راستا صورت بگیرد.


به گزارش سرویس سلامت باریش نیوز، تامین اجتماعی برای بسیاری از مردم کلمه ناشناخته و غریبی نیست چراکه تقریبا اکثر مردم از بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنند، مراکز تامین اجتماعی یکی از پرترددترین مراکز درمانی محسوب می شود و به دلیل حجم بالای بیمه شدگان این ترافیک انسانی در بیمارستان ها و درمانگاه ها دور از انتظار نیست.

اما سوالی که در این میان به اذهان خطور می کند این  است که آیا با این حجم بالای استقبال خدمات دهی مطلوبی وجود دارد و مراجعه کنندگان با رضایت از این مراکز خارج می شوند؟

بودجه کل کشور در تامین اجتماعی 150 هزار میلیارد تومان است و سهم بودجه عمومی 350 هزار میلیارد تومان می باشد، اما دیگر سوال پیش آمده این است که آیا با این بودجه، درمانگاه های مجهزی داریم و خدمات مناسبی به مردم ارائه می شود و یا خیر؟

افراد تحت پوشش این سازمان موظف اند ماهیانه مبلغ معینی را واریز نمایند، در این صورت نیز فرد بیمه شده ترجیح می دهد در صورت نیاز به این درمانگاه ها و بیمارستان ها مراجعه نماید.

مشکل از همین جا شروع می شود و باید برای استفاده از خدمات این مراکز یا ساعت ها پشت تلفن برای نوبت گیری وقت صرف کنند که در بسیاری از موارد موفق به نوبت گیری نخواهند شد؛ و یا ساعت ها در درمانگاه و در ازدحام جمعیت منتظر نوبت باشند.

همچنین در بسیاری از موارد شاهد هستیم که مردم برای اخذ نوبت از ساعت های اولیه صبح از ساعت های چهار یا پنج، در مقابل ورودی درمانگاه ها می ایستند.

درمانگاه هایی که آزمایشگاه های بسیار کوچک و از ظرفیت کمی برخوردارند، و گاها برخی از مراجعین مجبورند با برخورد نامناسب بعضی کارمندان آن بخش نیز، ساعت ها در نوبت بایستند و یا اینکه با پرداخت هزینه های گزاف در بیرون از مراکز به دنبال حل مشکل خود باشند.

درمانگاه هایی که هنگام مراجعه به آنان شاید برخی از کارکنان آن به دلیل های متفاوت همانند خستگی، مشغله بسیار و دغدغه های مختلف، شاهد برخورد نامناسب و ناراحت کننده ای از سوی آنان می شویم.

یکی دیگر از مشکلات درمانگاه ها نیز، آن است که حتی داروخانه های تکمیل و مجهزی ندارند و فقط داروهای جزئی و معمولی را در اختیار بیماران قرار می دهند و داروهای دیگر را باید از خارج از درمانگاه با پرداخت هزینه های فراوان تهیه کرد.

همچنین یکی از مطالبات، استفاده بیشتر از توانمندی پزشکان زبردست و ماهر استان می باشد؛ انتظار می رود مسئولین تامین اجتماعی با صرف وقت و سرکشی به مراکز خود، مشکلات مردم را لمس کرده و کمبودها را مشاهده کنند تا چاره اندیشی نیز در این راستا صورت بگیرد.