کارگر، اولین کلمات و ذهنیتی که بعد از شنیدن این نام در ذهن هر شخصی تشکیل می شود زحمت و کار و تلاش می باشد؛ اما متاسفانه شهرداری ارومیه در قبال زحمات پر ثمر این قشر مهم و حساس جامعه هیچگونه تلاش خوبی را انجام نمی دهد.


به گزارش سرویس اقتصادی باریش نیوز؛ کارگر، اولین کلمات و ذهنیتی که بعد از شنیدن این نام در ذهن هر شخصی تشکیل می شود زحمت و کار و تلاش می باشد؛ اما متاسفانه شهرداری ارومیه در قبال زحمات پر ثمر این قشر مهم و حساس جامعه هیچگونه تلاش خوبی را انجام نمی دهد.
کارگر و پاکبانی که شبانه روزی در پی ایجاد نظافت در سطح شهر ارومیه می باشند و ارومیه را از وجود زباله تمیز می کنند قطعا به دنبال تکه نان حلالی برای خود و خانواده خود هستند.
کارگران شهرداری کمترین و به بیانی دیگر کف حقوق را دریافت می کنند و حداقل ترین کار ممکن در قبال زحمات آن ها دریافت حقوق خود در موعد مقرر است که متاسفانه هرگز این اتفاق حداقل در شهر ارومیه رخ نمی دهد.
عدم دریافت حقوق در موعد مقرر تنها به کارگران و پاکبانان شهرداری مربوط نمی شود بلکه بسیاری از کارکنان نیز حقوق خود را به موقع دریافت نکرده اند و چندین ماه حقوق معوقه دارند.
در این رابطه حسین پناهی عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در گفت و گو با پایگاه خبری باریش نیوز اعلام کرد که نیروهای قراردادی شهرداری 2 و نیوهای شرکتی شهرداری ارومیه 4 ماه است که حق و حقوق خود را دریافت نکرده اند؛ حالا شما قضاوت کنید که یک فرد بدون دریافت حقوق چند ماه خود چگونه می تواند زندگی خود و خانواده خود را بگذراند؟
امیدواریم مسئولان محترم شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه کمر همت بسته و هر چه سریعتر پرداخت حق و حقوق کارکنان را اولویت کارهای خود قرار دهند.