هرساله با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و فرارسیدن روز اول مدرسه با دغدغه وبغضی کهنه روبه رو می شویم،بغضی که یک سوال ساده سبب ایجاد آن است.سوال معروف بابات چکاره است؟


هرساله با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و فرارسیدن روز اول مدرسه با دغدغه وبغضی کهنه روبه رو می شویم،بغضی که یک سوال ساده سبب ایجاد آن است.سوال معروف بابات چکاره است؟

سالهای متمالی است که این سوال ساده که در حقیقت برای برخی از افراد از حل یک معادله ریاضی هم سخت تر است در مدارس ما تبدیل به یک سنت شده است.صدها هزار دانش آموزی که پدرانشان نه دکتر است و نه مهندس و در رویارویی با این سوال دچار مشکل می شوند.
درست است که همه مشاغل محترم و شریف هستند و جامعه به تمامی افراد در تمامی مشاغل نیازمند است ولی باید دانست این فرهنگ غلط و ناهنجاری اجتماعی شرم وخجالت از برخی مشاغل ریشه ای با قدمت چندین ساله دارد.
شرم و خجالتی که سبب ایجاد آن ذهنیت شغل باکلاس و شغل بی کلاس است، ذهنیتی که همه ما با آن بزرگ شده ایم و ربطی به سن ندارد ولی باید در نظرگرفت کودکان در این زمینه حساس تر وزود رنج تر هستند.


کودکانی که لوح ضمیرشان در بدو تولد پاک و سفید است واین ما هستیم که با تفکر غلط این ناهنجاری و شرم را در آنها ایجاد کرده ایم، باید دانست گاه همین سوال ساده تاثیرمستقیمی بر شکستن آرامش روانی دانش آموزان دارد .
وهمین عدم آرامش می تواند نتایج درسی آنان را هم تحت تاثیر سو قرار دهد سوالی که گاه حتی مواجه شدن با آن باعث عکس العمل و تمسخر هم کلاسیان وبه دنبال آن گلاویز شدن ودعوا بین کودکانمان می گردد.
امید است که این معضل با فرهنگ سازی رفع گردد و معلمان عزیز از پرسیدن چنین سوالی که سبب جریحه دار شدن احساس دانش آموز می گردد اجتناب کنند