کتاب کاش حرفی بزنی اولین مجموعه شعرهای عاشقانه است که برای نوجوانان سروده شده است.


مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده کشورمان در گفتگو با سرویس فرهنگی باریش نیوز در خصوص حضور خود در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارومیه گفت: برای ملاقات با کودکان و نوجوانان کانون ارومیه و شنیدن نقد و نظرات آنان در خصوص کتاب کاش حرفی بزنی در ارومیه حضور یافته ام.
رحماندوست در خصوص کتاب خود گفت: کتاب کاش حرفی بزنی چند سال پیش توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است، این کتاب اولین مجموعه شعرهای عاشقانه است که برای نوجوانان سروده شده است.


وی درخصوص شعرهای عاشقانه برای کودکان و نوجوانان ادامه داد: بسیاری تصور می کردند که نمیتوان برای کودکان و نوجوانان شعر سرود، ولی اینکار ۱۲سال پیش توسط من صورت گرفت و مشاهده شد که کودکان و نوجوانان رابطه خوبی با این کتاب برقرار کرده اند.
شاعر ونویسنده کشورمان درباره کودکان و نوجوانان کانون ارومیه ابراز کرد: خوشبختانه مجلس خوبی برگزار گردید و قدرت نقد کودکان بسیار خوب و دردرجه ای عالی می باشد که این امر سبب خرسندی است.
رحماندوست در پایان گفت: حدود ۴۰ سال است که در این زمینه فعالیت کرده و دلیل پیشرفت و حضور همیشگی خود را در این میدان بخاطر لطف خداوند وعشق به کودکان سرزمین دانست