سرویس فیلم باریش نیوز جهت اطلاع از میزان رضایت مردم از عملکرد شورای شهر اقدام به نظرسنجی کرد.