با افتتاح خط آهن مشهد -– نخجوان، می توانید با خرید بلیت 79 هزار تومانی از تهران به نخجوان سفر کنید.


این قطار که پنجشنبه هفته قبل حرکت خود را آغاز کرد، یکشنبه و پنجشنبه هر هفته از نخجوان راهی ایران می شود و پس از عبور از تهران به مشهد می رسد.
زمان بازگشت این قطار نیز دوشنبه و جمعه است که از مشهد آغاز و پس از عبوراز تهران به نخجوان ختم می شود.
قیمت بلیت از مشهد 148 هزار تومان، از تهران 79 هزار تومان و از جلفا به نخجوان 4 هزار و 350 تومان است.

گفتنی است سفر به نخجوان نیازی به ویزا ندارد.