امام جمعه موقت ارومیه گفت:با حضور مردم فهمیم و ولایی در روز 9 دی انقلاب دوباره تثبیت شد.


به گزارش سرویس سیاسی باریش آیت الله سیدعلی اکبرقریشی ضمن قدردانی ازشرکت مردم فهیم وانقلابی ارومیه واستان درسالروز ۹ دی افزود: فتنه 88خطرحتمی بودونظام درلبه پرتگاه قرارداشت اماحضورمردم فهیم ایران بساط فتنه وسران آنهارابرچیدوبااین کار خداوندباردیگرکرامت ومحبت خود را برما ارزانی داشت.

وی ادامه داد:استکبارجهانی و در راس آن آمریکا همیشه با جمهوری اسلامی دشمن بوده وانرژی هسته ای و تمدیدتحریم های ایران همگی ظاهری و بهانه بوده است وبلکه درنهان وباطن انها با ذات انقلاب مشکل دارند و همواره سعی می کنند آن را از بین ببرند ولی به کوری چشم دشمنان مردم ایران همیشه در صحنه هستند و رویایشان را به یاس تبدیل می کنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس خبرگان رهبری ضمن دعوت مردم  به تقوا الهی وخداترسی تصریح کرد:طبق آیات قرآن وعده خداوندحتمی بوده و آنان که به خداوند کفر بورزند و مقابل خدا و پامبر و اولیای خدا ایستادگی کنند جایگاهشان دوزخ است.

وی همچنین ادامه داد:مردگان بهتراززندگان همه چیزرادرک می کنندفقط قادر به پاسخگویی نیستدوهرصدقه وخیراتی گه برای اموات فرستاده می شود علاوه بر خود میت در نامه عمل فرد زنده نیز ثبت می شود.

قریشی خاطرنشان کرد: در انقلاب اسلامی نیز ایامی به عنوان یوم‌الله مطرح هستند مانند؛ 12 بهمن روز ورود امام راحل (ره) به ایران، 22 بهمن و 9 دی ایام‌الله هستند، چون سبب شکست مستبدان شده‌اند.

وی با اشاره به فتنه 88، افزود: در این روز حضور مردم فتنه 88 را عقب زده و سبب تثبیت دوباره انقلاب و نابودی نقشه‌های دشمنان شد به همین علت از ایام‌الله است.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تأثیر 9 دی در تثبیت دوباره انقلاب اسلامی، گفت: در این روز دشمنان با حضور و بصیرت مردم منکوب شده و در جای خود نشستند.