زلزله ای با قدرت ۴.۹ ریشتر مینودشت از استان گلستان را لرزاند.


به گزارش باریش نیوز، زلزله ای با قدرت 4.9 ریشترمینودشت از استان گلستان را لرزاند.

مشخصات این زمین لرزه به این شرح است.

تاریخ وقوع زلزله: 

چهارشنبه، 8 دی 1395 در 00:26:19

(UTC)

بزرگی زلزله: 

4.9

نوع بزرگی: 

MN

موقعیت رومرکز زلزله:  37.03 شمالی و 55.76 شرقی

عمق:  11 کیلومتر

عدم قطعیت مکانی:  2.61+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی

2.22+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی

منطقه: 

استان گلستان

فاصله‌ها: 

40 کیلومتری مینودشت، گلستان

45 کیلومتری کلاله، گلستان

52 کیلومتری آزادشهر، گلستان