«با سیطره نظام سوریه و همپیمانان بر حلب، ناتوانی کشورهای عربی و توطئه آمریکا برای همه آشکار شد.»


به گزارش باریش نیوز، روزنامه اماراتی الاتحاد گزارش داد: «با سیطره نظام سوریه و همپیمانان بر حلب، ناتوانی کشورهای عربی و توطئه آمریکا برای همه آشکار شد.»

 

الاتحاد در ادامه طی ادعای عجیبی نوشت: «ایران در سوریه در آستانه سقوط بود و این روسیه بود که ایران را در حلب نجات داد و معادله ها را به هم زد و معارضان سوریه از شرق حلب به خارج آن منتقل شدند.»

 

این روزنامه در ادامه نوشت: «خطر بزرگی که در راه است، عقب نشینی کشورهای عربی از پرونده سوریه بعد از تنها گذاشته شدن آنها توسط آمریکاست که بخشی از این عقب نشینی ها اینک به گسترش نفوذ ایران در منطقه انجامید و جای پای روسیه و ایران را در منطقه محکم تر کرده است.»