یکی از ابزارهای همیشه مورد استفاده‌ی دشمنان ملتهای مسلمان برای اختلاف، مسئله‌ی اختلافات مذهبی، شیعه و سنی و از این قبیل بوده است


باریش نیوز: یکی از ابزارهای همیشه مورد استفاده‌ی دشمنان ملتهای مسلمان برای اختلاف، مسئله‌ی اختلافات مذهبی، شیعه و سنی و از این قبیل بوده. دعوا درست کنند، اختلاف ایجاد کنند، برادران را به جان هم بیندازند، اختلافات را بزرگ کنند، برجسته کنند، موارد اشتراک و اتحاد را ضعیف کنند، کمرنگ کنند، یک چیز کوچک را بزرگ کنند، برجسته کنند؛ این همه نقاط اشتراک را که بین برادران سنی و شیعه هست، کوچک کنند، ضعیف کنند؛ این کاری است که دائم انجام گرفته است، الان هم دارد انجام میگیرد.
آذربایجان غربی در بین استانهای کشور نماد وحدت و همدلی میان اقوام و مذاهب مختلف است، نمادی از وحدت غیورمردان و شیرزنان شیعه و سنی، آشوری و ارمنی در ایران اسلامی که سالهای طولانی با صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و امروز در میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) شاهد برگزاری جشن های بزرگ، پخش شیرینی و برگزاری مولودی خوانی در استان هستیم.
 رئیس حوزه علمیه آذربایجان غربی در گفتگوی با باریش نیوز  اظهارداشت :زمانی که ازمسلمانی صحبت می کنیم دیگرشیعه وسنی مطرح نیست بلکه تمام مذاهب اسلامی همگی دردایره اسلام جای می گیرند.درواقع مسلمانی واسلام یک معیاراساسی،اجتماعی،الفت،ودرحقیقت یک حبل المتین محسوب می شود.                                                                                                                                                                                                             حجت الاسلام  صفدر محمدی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی رنگین کمان اقوام و ادیان است و مذاهب و قومیتی های مختلفی در این استان زندگی می کنند گفت: زندگی مسالمت آمیز شیعه وسنی در کنار هم نشانه وحدت و همبستگی است.
وی ادامه داد: کیفیت زندگی مسلمان هاوهمزیستی مسالمت آمیزآنها درکنار یکدیگر نشان  ازانس،الفت مردم به همدیگر است و برپایه آموزه های دینی مخصوصامحبت وعلاقه به اهل بیت پیامبرنشات می گیرد و درمیان کشورهای اسلامی وحتی غیراسلامی بی نظیربوده ویک فرصت مهم برای آذربایجان غربی محسوب می شود.          
رئیس حوزه علمیه آذربایجان غربی گفت: اگر ما از این وحدت بین مسلمان هاباتوجه به جنبه های مشترک(پیامبر،قرآن،قبله واحد)صرف نظر از اختلافات جزئی در راستای عزتمداری،استقلال طلبی،استکبارستیری وسربلندی کشوراستفاده کنیم؛می توانیم دربرابرهجمه های فرهنگی دشمنان که رسانه های مهم دنیا دراختیارآنهاست مقابله کنیم ونقشه های شومشان را خنثی سازیم که البته این آزمون درآذربایحان غربی باموفقیت انجام شده وبه الگویی برای سایر استانهاحتی دنیا تبدیل شده است.   محمدی  همچنین تصریح کرد:درراستای این وحدت علمای اهل تسنن وتشیع استان بایکدیگردرمناسبتهای مختلف ازجمله هفته وحدت و عیدغدیرو...حضورمی یابند و گاهی گردهمایی هایی برای تبادل علمی تشکیل می دهندکه درصدد هستیم هرچه بیشتراین روابط راتقویت کنیم.                                                                                                                                                                                                                                                      رئیس حوزه علمیه آذربایجان غربی درادامه به روز  ۲۷آذر، سالروزشهادت دکترمفتح به عنوان یک چهره حوزوی ودانشگاهی و روز وحدت حوزه ودانشگاه اشاره کرد و گفت: این روز یکی ازابتکارات مهم امام خمینی (ره) است و حوزه ودانشگاه هردو۲مؤسسه ازیک نهادجمهوری اسلامی هستندکه دریکی مطالب علمی ودردیگری مطالب دینی تدریس می شود و وحدت بین این دو به معنی تدریس دین دردانشگاه یابرعکس نیست ؛بلکه هدف هماهنگی ،اتحادوانسجام درراستای ارتقا،احیا و پیشرفت علمی ودینی جوانان کشور واز همه مهمتر تمدن سازی  انقلاب اسلامی دربرابر شبهه سازی واختلاف افکنی بیگانگان ودشمنان اسلام میان این دومؤسسه آمورشی است.


رئیس حوزه علمیه استان افزود:قوانین وزیرساختهای مهمی برای تحقق این وحدت ایجادشده که یکی از مهمترین آنهااسلامی کردن دانشگاه هااست،ولی باوجوداین هنوزدراجرای قوانین اسلامی کاستی هایی وجودداردکه برخی ناشی از تربیت خانوادگی،وجود  تهاجم فرهنگی دشمن بااستفاده از فضای مجازی وجنگ نرم که درتلاش برای تغییرباورهای مردم است می باشد.                                                                                                                                    محمدی درپایان اظهارکرد:شخصیتهای دانشگاهی وحوزوی بایدهرچه بیشترتلاش کنندوبایک برنامه ریزی دقیق وحساب شده دربرابرپاتکهای دشمن مقابله ودفاع کنندکه امروزه باتمام قدرت به میدان آمده وسعی درفتح ونابودی دارند،که دراین میان نقش اساتیددانشگاهی باتوجه به اینکه دانشجویان زیرنظرآنهاهستندبسیاربرجسته ومهم است.