معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: شایعه زلزله بزرگ تهران به‌طور کامل کذب است زیرا اساس و استدلالی درباره پیش‌بینی زلزله وجود ندارد اما وقوع زلزله در هر لحظه ممکن است.


به گزارش باریش نیوز، معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: شایعه زلزله بزرگ تهران به‌طور کامل کذب است زیرا اساس و استدلالی درباره پیش‌بینی زلزله وجود ندارد اما وقوع زلزله در هر لحظه ممکن است.

 

فرید لطیفی در گفت‌وگویی، با اشاره به موضوع زلزله بزرگ در تهران اظهار داشت: شایعه زلزله بزرگ تهران به‌طور کامل کذب است زیرا اساس و استدلالی درباره پیش‌بینی زلزله وجود ندارد اما وقوع زلزله در هر لحظه ممکن است که به خاطر نوسانات طبیعی درون زمینی ایجاد شود.

 

وی افزود: به دلیل وجود رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس در منطقه مرکزی کشور و شمال غربی کشور بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشورمان بر روی گسل‌های کوهستانی شکل گرفته‌اند که با این شرایط دغدغه ما باید ایمن‌سازی و تجهیز بناهای ساختمانی باشد.

 

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور به موضوع بافت فرسوده در کشور اشاره کرد و گفت: مبحث بافت فرسوده بناها به معضلی دغدغه برانگیز تبدیل شده و توجه مسئولان را می‌طلبد زیرا در صورت وقوع زلزله به طور قطع نخستین مجموعه مخرب و مشکل‌ساز بافت فرسوده است.

 

لطیفی ادامه داد: در کشور حدود 72 هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که این اماکن براساس قانون برنامه پنجم مقرر شد این اماکن فرسوده به مدت 10 سال بهسازی شود.

 

وی ادامه داد: این درحالی است که این طرح رشدی کمتر از 10 درصد داشته است و براساس قانون زمان‌بندی در برنامه قانون پنجم باید این اماکن حادثه‌ساز نوسازی و بهسازی شوند.

 

لطیفی عنوان کرد: پیشنهاد داده‌ایم که با استفاده از ابزارهای تشویقی و پرداخت‌های بلاعوض به مالکین این بناها به پیش‌روی طرح نوسازی و بهسازی سرعت ببخشیم و سپس بر اساس اصول استاندارد شهری به صورت مجدد احداث و مجموعه اقامتی استانداردی بناگذاری شود زیرا با حذف این عامل نگرانی ما در راستای وقوع زلزله کاهش می‌یابد.