عصر امروز بازی والیبال   شهرداری ارومیه در مقابل  بانک سرمایه دارای حواشی مختلفی  بود.


به گزارش سرویس ورزشی باریش،عصر امروز دیدار بازی والیبال  شهرداری ارومیه در مقابل  بانک سرمایه دارای حاشیه های مختلفی بود.

حواشی بازی

* بیش از ۶۵۰۰ تماشاگر از نزدیک در سالن مسابقه برای تماشای مسابقه حضور داشتند.
*
نزدیک به ۲۰۰۰ تماشاگر بدلیل پرشدن سالن از ساعت ها قبل از شروع مسابقه نتوانستند راهی به داخل پیدا کنند.
*
کارشناس پخش زنده مسابقه در صداوسیما بارها بجای نام اصلی میزبان، از نام شهردار ارومیه استفاده می کرد.
*
محمد موسوی یکی از مدافعین برتر روی تور جهان بارها در ست های اول و دوم با داور به بحث پرداخت که در نهایت اخطار را از داور دریافت کرد.
*
حامد رضائی در ست سوم تنها اخطاری شهرداری ارومیه در مسابقه بود.
*
لیدرهای ارومیه ای در این بازی با تهییج هواداران، در ست چهارم بازی را با وقفه ای چند دقیقه ای روبرو کردند.
*
میلاد عبادی پور بازیکن ارومیه ای بانک سرمایه، برخلاف حرکات کاپیتان ارومیه ای پیکان ، هیچ حرکت تحریک آمیزی انجام نداد.
*
میلاد عبادی پور بازیکن ارومیه ای میهمان، در ابتدای ورود به سالن با تشویق هواداران روبرو شد و با اهدای توپ به ابراز احساسات آنها پاسخ داد.
*
شهرام محمودی با ۲۶ و میلاد عبادی پور با ۱۵ امتیاز بهترین بازیکنان بانک سرمایه بودند.
*
اولی پکا اویانسیوو با ۱۷ و مجتبی میرزاجانپور با ۱۵ امتیاز در تیم شهرداری ارومیه بهترین عملکرد را داشتند.
*
با این نتیجه بانک سرمایه در رده دوم و شهرداری ارومیه در رده دهم قرار گرفتند.
*
شهرداری ارومیه در هفته سوم یکشنبه میزبان کاله آمل خواهد بود و بانک سرمایه میزبان تیم جدید شهرداری اراک خواهد بود.

سینا پسران افشاریان