سرمربی تیم والیبال باشگاه شهرداری ارومیه گفت: بازی در ارومیه برای هر تیمی سخت است.


به گزارش سرویس ورزشی باریش ،سرمربی تیم والیبال این باشگاه در خصوص بازی تیمش مقابل سرمایه اظهار داشت: تمام بازیها برای ما مهم است خصوصا بازیهایی که داخل خانه برگزار می شوند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

وی افزود: این اولین بازی ما در ارومیه محسوب می شود و مطمئنا بازی در مقابل هواداران حتی برای بازیکنان خودی که تا به حال در این جو بازی نکرده اند سخت است و احتمال دارد تمرکزشان بهم بخورد به همین دلیل گیم اول بازی حتما برای ارومیه نیز سخت خواهد بود.

تراویسا گفت: به طور حتم در گیم های بعدی بازی بهتر خواهد شد و تنش کمتر می شود در این میان تشویق هواداران می تواند کمک حال تیم ارومیه باشد.