باریش نیوز: درباره ضررهای قلیان و تخریب های بهداشتی و روانی آن بار ها صحبت شده است، اخیرا طرح دور جدید جمع آوری قلیان از قهوه خانه های سنتی در شهر ارومیه شروع و اجرا گردید که باعث اعتراض صاحبان قهوه خانه های سنتی شده است.


درباره ضررهای قلیان و تخریب های بهداشتی و روانی آن بار ها صحبت شده است، اخیرا طرح دور جدید جمع آوری قلیان از قهوه خانه های سنتی در شهر ارومیه شروع و اجرا گردید که باعث اعتراض صاحبان قهوه خانه های سنتی شده است.
قلیان به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل شروع استعمال دخانیات می باشد، متاسفانه ضعف فرهنگی در برخورد با چنین رفتارهایی باعث شده قبح استفاده از قلیان در بین برخی از خانواده ها شکسته شود. شاید نبود قهوه خانه ها بتواند تلنگری در ذهن جوانان بیکار برای شروع کاری و پایان دادن به زندگی یکنواخت توام با دود قلیان و هدر رفتن پول شود.

از طرفی ایجاد محدودیت برای قهوه خانه ها و قلیانسراها به کسانی که در این صنف کار می کنند فشار می آورد، مردم درآمد کافی برای امرار معاش ندارند، همه زندگی آنها همین مغازه و پول در آوردن از همین قلیانهاست، در کنار اینها زغال فروش، تنباکو فروش، قلیان فروش و فروشندگان قند و چای و ... هم هستند که از کنار همین قهوه خانه ها پول در می آورند و زندگی میکنند.
قهوه خانه یک ملک است، میتوان تابلو قهوه خانه را برداشت و تابلو چلوکبابی زد! اما اگر مشکل افرادی هستند که به قهوه خانه می آیند، این موضوع به واحد صنفی ربطی پیدا نمی کند، باید در این باره فرهنگ سازی شده و از پایه درباره مضرات قلیان هشدار داد.
باید در نظر داشت که اگر این موضوع به پستو برود و زیر زمینی شود اوضاع بدتر است، جایی که روی آن نظارت نباشد، هزار و یک مشکل از کنارش به وجود می آید.

به قلم : حامد بهرامی فر