پروژه شورای شهر متاسفانه پس از حادثه تلخ جان دادن کارگر ایمن سازی شد ؛ آقایان مسول نمیتونستید این کار قبلا انجام بدید.باید خانواده ای عزادار می شد بعد.


به گزارش سرویس شهروند خبرنگار باریش ،چند روز پیش کارگران در خیابان شهید بهشتی ارومیه و در محل سابق ساختمان شورای شهر ارومیه مشغول گودبرداری بودند که دیواره های گود ریزش کرد.

بر اثر این اتفاق که کارشناسان دلیل آن را رعایت نکردن اصول مهندسی گودبرداری می دانند، یک کارگر زیر آوار ماند و جان باخت.

ماموران امداد و نجات جسد بی جان کارگر را از زیر آوار بیرون کشیدند.

3 کارگر دیگر نیز در این حادثه به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند

اما بعداز فوت یک کارگر و مجروح شدن 3 کارگر دیگر پروژه شورای شهر ایمن سازی شد.

آقایان مسول  نمیتونستید این کار قبلا انجام بدید.باید خانواده ای عزادار می شد بعد.