سوژه داغ رسانه ها از پاره شدن شلوار سرمربی مشهور جلوی دوربین


گویا شلوار “گواردیولا” برای او بسیار تنگ بوده است! در میانه بازی بایرن مونیخ با پورتو شلوار سرمربی بایرن مونیخپاره شد. تصاویر متعددی که از این اتفاق منتشر شد  و وی سوژه رسانه ها شد!

پاره شدن شلوار سرمربی مشهور جلوی دوربین ها

 

پاره شدن شلوار سرمربی مشهور جلوی دوربین ها

 

پاره شدن شلوار سرمربی مشهور جلوی دوربین ها