محله ایی که از خیابان دانشکده جنب موزه ارومیه کوچه 11 شهید زینتی شروع و به کوچه نشاط خیابان برق وصل میشود ....


به گزارش شهروند خبرنگار باریش ،محله ایی که از خیابان دانشکده جنب موزه ارومیه کوچه 11 شهید زینتی شروع و به کوچه نشاط خیابان برق وصل میشود و در محدوده ای کوچک مجموعه ای از مغازه ها وبوتیکها و پاشاژها تا خانه های کوچک – برجهای آپارتمانی - مدارس غیرانتفاعی – دانشگاه غیر انتفاعی – پایگاه بسیج – مسجد – سالن ورزشی– پادگان نظامی ارتش - خانه های سازمانی ادارات مختلف- دفاتر و کارگاههای شرکتهای ساختمانی و... میباشد.لذا وجود اینهمه مراکز در محدوده ای کوچک با کارکردهای فراوان و مختلف ، ساکنین عادی محله و مراجعین به مراکز فوق را با مشکلات عدیده ترافیکی و روحی و روانی مواجه کرده است. و ازدحام حاصل از مراجعین و مشتریان مراکز تجاری و اداری و... معضلات عدیده ای را بر مردم تحمیل کرده و هیچوقت مراکز اداری و ستادی عملکرد مثبتی در قبال این مشکلات نداشته اند. حال سوالات ذیل در این خصوص به ذهن هر انسان عاقل متبادر میشود:
آیا کارکرداین محله تجاری است یا مسکونی ؟
آیا شهرداری نقشی در اداره کرد و ساماندهی این محله شلوغ دارد؟
آیا ساعت کار و شروعی برای مغازه های این منطقه پیش بینی شده است؟این بازاچه فقط در روز عاشورا تعطیل میشود و در تمامی روزهای سال تا 12 شب باز است.
آیا سدّ معبر وظیفه ای در این منطقه دارد؟ تاکنون چند نوبت به این محله مراجعه و خیابان وپیاده روها از دست مغازه داران آزاد کرده است؟
آیا محدودیتی در تبدیل هر روزه خانه های اهالی و گاراژهای خانگی به مغازه درقبال کسب درآمد برای شهرداری وجود دارد؟
آیا راهنمایی و رانندگی برای بار ترافیکی و بوقهای ممتد و دعواهای راه بندان محله راه حلّی دارد؟
آیا آموزش وپرورش در موقع صدور مجوزهای مدارس غیرانتفاعی ، کلاسهای آموزش ضمن خدمت فرهنگیان و... به وضعیت ترافیکی و معضلات عبور و مرور سخت در کوچه های تنگ و باریک این محله دقت میکند؟
آیا وزارت علوم به دانشگاه غیر انتفاعی ...ایجاد شده در کوچه پس کوچه های سومون آباد می اندازد؟
آیا تعزیرات  ، اداره بازرگانی ، ستاد مبارزه با کالای قاچاق ، اتحادیه اصناف متوجه رد پای کالاهای قاچاق در جای جای این بازارچه نیستند؟
آیا ویترینهای پر از کالاهای غیرضروری آرایشی و پوشاک خارجی که خیلی وقتها اهالی شاهد حمل آنها با خودروهای دولتی به اینجا هستند توجه هیچ مقام دولتی و مسئول را به خود جلب نمیکند؟
آیا اداره ورزش و جوانان برای انتقال سالنهای ورزشی خانه ژیمناستیک و... برنامه ای دارد؟
آیا تابحال حتی یک جلسه خشک و خالی برای حل این معضلات تشکیل داده اید؟
و هزاران آیای دیگرمعضلات موجود محله که مربوط به شورای شهر – شهرداری منطقه  – اداره اماکن - اتحادیه اصناف  - آموزش و پرورش - اداره ورزش و جوانان و...که مراکزی را دراین منطقه دایر و به مسایل حاشیه آن توجهی ندارند.
 از طرف اهالی  کوچه های فرعی سومون آباد