طی حکمی از طرف مدیرکل امور استانها و مجلس حوزه هنری ،«احد هوشمند » از تاریخ 31/6/95 به سمت سرپرست حوزه هنری آذربایجان غربی منصوب شد.


به گزارش سرویس فرهنگی باریش ، در بخشی از این حکم امده است : نظر به لزوم ارتقا کیفی و بهبود عملکرد نظام مدیریت فرهنگی هنری مراکز استانی و با توجه به تعهد و سوابق اجرایی ،جنابعالی را به عنوان سرپرست حوزه هنری استان آذربایجان غربی منصوب می نمایم.

از جنابعالی انتظار می رود ضمن مطالعه دقیق اسناد برنامه ریزی کلان در حوزه هنری نسبت به تحقق اولویتهای فرهنگی و هنری استان آذربایجان غری برنامه ریزی کرده و ظرفیت تولیدات حوزه هنری استان را افزایش دهید .

احد هوشمند بیش از این سمت معاون فرهنگی حوزه هنری آذربایجان غربی را برعهده داشت و از سال 1386 در حوزه هنری آذربایجان غربی مشغول فعالیت است.

علیرضا نوروزی رئیس سابق حوزه هنری آذربایجان غربی که از سال 1390 ریاست حوزه هنری استان را بر عهده داشت با سمت رئیس امور هنری استان، به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی منتقل و منصوب گردید .