مرغ چهار دست وپا هم اکنون در بازار ارومیه


به گزارش شهروند خبرنگار باریش نیوز،مرغ چهار دست وپا هم اکنون در بازار ارومیه ،نبود کشتارگاههای صنعتی در ارومیه باعث شده در کف بازار خدمات ارائه دهند.