به گزارش شهروند خبرنگار باریش , زباله های بجای مانده از خانواده هایی که برای تفریح به سواحل دریاچه ارومیه میروند علاوه بر خطر زیست محیطی که در پی دارد چهره بسیار زننده ای نیزاز این دریاچه و سواحل آن ایجاد کرده است.


                                                                                                                                                       

 

 

 

qewx_photo_2016-07-26_00-41-50.jpg

z5yl_photo_2016-07-26_00-41-53.jpg

0t81_photo_2016-07-26_00-41-57.jpg