در اینجا تصاویر خاص ترین و عجیب ترین شماره پلاک خودروهای ارومیه را که شهروندخبرنگاران باریش نیوز برای ما ارسال کرده اند میبینید.