به گزارش شهروند خبرنگار باریش , آبگرم معدنی چالدران که با صرف هزینه و ساخت ساز قرار بود به یک جاذبه گردشگری این شهر تبدیل شود این روزها در سایه بی توجهی و بی مهری مسئولین به ویرانه تبدیل گشته است...