به گزارش شهروند خبرنگار باریش , یک فیلم ساختگی از حمله و تلاش ناموفق یک عقاب برای دزدیدن کودک خردسال تا کنون دهها میلیون بازدید داشته است! این ویدئو توسط دو جوان و با استفاده از تکنیک پویا نمایی ساخته شده است.