شهروند خبرنگار باریش نیوز با ارسال تصاویری از قایق های به گل نشسته در دریاچه ارومیه نوشت : این یادبودی از گذشته های دریاچه ارومیه و قایق های بی استفاده کنار ساحل است. به امید روزی که با پر شدن دریاچه دوباره این قایق ها برایمان شادی آور و خاطره ساز شوند...