تصاویر دیدنی از طبیعت زیبای مارمیشو


گزارش شهروند خبرنگار باریش نیوز: شهروند ارومیه ای، تصاویر زیبایی از طبیعت زیبای مارمیشو شکار کرده است. که در ادامه می بینید... 

 

 

عکاس: کامران پرزور