تصاویر دیدنی از دریاچه زیبای ارومیه


گزارش شهروندان خبرنگار باریش نیوز: شهروندان ارومیه ای، تصاویر زیبایی از دریاچه زیبای ارومیه شکار کردند. که در ادامه می بینید...