واژگونی جرثقیل و مصدومیت کارگرواقع در خیابان محتشم  


به گزارش باریش، ساعاتی پیش در خیابان محتشم ارومیه،  جرثقیلی تعادل خودش را از دست داده و واژگون شده است. متاسفانه، کارگری که برروی جرثقیل مشغول به کار بود بدلیل خونریزی شدید به بیمارستان انتقال یافته.

 

 

شهروندان خبرنگار: متین سقفی/ امیررضا محمدی