برخورد شدید سه دستگاه خودروی سواری در جاده مهاباد حادثه آفرین شد.


به گزارش باریش  دو خودروی پراید  و یک دستگاه خودروی پژو در جاده مهاباد (مابین سراهی محمدیار وسراهی دارلک) برخورد شدیدی با یکدیگر داشتند.در این تصادف خودروی پژو براثر شدت برخورد واژگون شده وبه کناره جاده پرت شد.این حادثه خوشبختانه خسارت جانی به همراه نداشته است.

تصادفات يکي از بزرگ ترين مشکلات سلامتي عمومي در جهان است. اين امر بسيار مهم است، زيرا بيشتر قربانيان جواناني هستند که قبل از تصادف داراي سلامتي کامل بوده اند. اين مساله در کشور ايران با روند صعودي تعداد کشته شدگان و افزايش تعداد کاربران از راه هاي کشور و همچنين افزايش تعداد سفرها مهم تر شده است.

شهروند خبرنگار