به گزارش شهروندخبرنگار صبح امروز  مغازه  مکانیکی واقع  در خیابان انهرارومیه دچار حریق شده  و دو دستگاه خودور در جریان این آتش سوزی دچار حریق شدند. ارسالی ازشهروند خبرنگار( نصیری از ارومیه)