نخستین روز ثبت‌نام نامزد‌‌های انتخاباتی ارومیه در قاب تصویر
در نخستین روز ثبت‌نام‌های انتخاباتی نامزدها با حضور در سالن ثبت‌نام مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کردند.
عکس: نعیمه فطانتا
1398/9/11 - 05:31:02