رقابت‌های بين المللی جام وحدت و دوستی کاراته
بیش از ۷۰۰کاراته‌کا از ۱۵کشور جهان در مسابقات پانزدهمین دوره جام وحدت و دوستی کاراته شرکت کردند که کاراته‌کاهای ایرانی دارنده بیشترین مدال در بخش نوجوانان شدند.
عکس: نعیمه فطانتا
1398/6/30 - 00:29:03