فرآیند تصفیه در سیستم آب و فاضلاب شهری ارومیه به روایت تصویر
اصحاب رسانه طی بازدیدی از روند تصفیه آب در سیستم آب و فاضلاب شهری بازدید کردند.
عکس: توحید قلی پور
1398/5/12 - 05:08:29