افتتاحییه مرحله استانی مسابقات قرآن کریم قوه قضاییه در ارومیه
مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم قوه قضاییه در ارومیه از امروز آغاز شد.
عکس:
1398/5/9 - 07:58:40