بنای تاریخی سه گنبد ارومیه به روایت تصویر
یکی از دیدنی‌ترین جاذبه های شهر ارومیه برج سه گنبد است، آرامگاهی ۸۰۰ ساله که قدمتش به زمان سلجوقیان برمی‌گردد و با معماری جالب توجهش گنجینه ای ارزشمند تاریخی ست.
عکس:
1398/5/6 - 09:09:44