میوه‌های رنگارنگ تابستانی در بازار میوه ارومیه
تابستان در شهر ارومیه فصل میوه های رنگی و شیرینی است که جلوه خاصی به بازار این شهر می‌دهد.
عکس: توحید قلی پور
1398/4/17 - 09:11:37