زیبایی‌هایی که زباله از طبیعت می‌گیرد
طبیعت زیبای دریاچه ارومیه که شاهکار منحصر به فردی از خلقت الهی است این روزها به خاطر نامهربانی‌ها به وسیله انباشت زباله در ساحل و اطرافش رنجور شده است.
عکس: توحید قلی پور
1398/4/10 - 10:00:46