طبیعت اعجاب انگیز سیلوانای ارومیه
منطقه سیلوانا به عنوان یکی از ۱۹ منطقه جهان که دارای اکسیژن خالص بوده و به عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری آذربایجان‌غربی و ایران شناخته شده است.
عکس: توحید قلی پور
1398/4/4 - 09:55:17