بازار کهنه فروشان و لوازم دست دوم در ارومیه
بازار کهنه فروشان در انتهای بلوار ساوالان ارومیه محل خرید و فروش لوازم دست دوم است و روزهای جمعه بازار داغی دارد.
عکس:
1398/2/21 - 07:20:09