مدرسه ۲۲بهمن
با شروع فصل بهار و تعطیلات نوروزی، مردم زیادی از اقصی نقاط کشور، تبریز را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب کرده اند.
عکس:
1398/1/10 - 20:01:33